O Firmie

Spółka w obecnym stanie została zawiązana w Katowicach w dniu 15.11.2001 r. ale jej korzenie i doświadczenie sięgają roku 1991. Zasadniczym przedmiotem działania podmiotu jest szeroki wachlarz usług obejmujących dziedziny:
 • Windykacji zobowiązań i dochodzenie roszczeń przedsiębiorców i osób fizycznych
 • Dochodzenia roszczeń z tytułu wypadków komunikacyjnych, wypadków przy pracy, kosztów leczenia, śmierci osoby bliskiej, błędów w sztuce lekarskiej
 • Mediacje i negocjacje w sporach i konfliktach
 • Doradztwo prawne w sprawach bieżących świadczone na rzecz przedsiębiorstw i osób fizycznych.
Zadania wykonywane są przez osoby legitymujące się wykształceniem kierunkowym odpowiadającym celom przyjętych kierunków zadań i rozwoju.
W skład zespołu wchodzą radcy prawni, adwokaci, negocjatorzy terenowi i telefoniczni a także detektywi legitymujący się wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową.

Nasze usługi:

 • Windykacja zobowiązań przedsiębiorstw i osób fizycznych
  • windykacja polubowna - monitorowania płatności i spłat zobowiązań, monity, kontakt bezpośredni z dłużnikiem,
  • windykacja sądowa - postępowanie sądowe, klauzulowe, komornicze
 • Dochodzenie roszczeń i odszkodowań z tytułu wypadków
  • odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych
  • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i utraty możliwości zarobkowania
  • odszkodowania z tytułu wypadków w rolnictwie
 • Dochodzenie roszczeń i odszkodowań z tytułu błędów w sztuce lekarskiej
  • odszkodowania z tytułu spowodowania śmierci osoby bliskiej
  • odszkodowania z tytułu kosztów leczenia
  • zadośćuczynienia za poniesione dolegliwości i ból
 • Mediacje
  • polubowne likwidowanie sporów pomiędzy podmiotami gospodarczymi
  • doprowadzanie do ugody stron pozostających w sporze
  • ocena możliwości zawarcia ugody
 • Negocjacje
  • rozmowy handlowe
  • kojarzenie kontrahentów,
  • umowy handlowe
  • nadzór nad wdrożeniem i realizacją umów
 • Doradztwo prawne z zakresu prawa:
  • gospodarczego,
  • cywilnego,
  • pracy
  • administracyjnego
  • i inne
 • sporządzanie dokumentów:
  • umów,
  • pism handlowych
  • procesowych,
 • Zakładanie spółek
 • Przekształcanie podmiotów gospodarczych
 • Obsługi organów spółek

GROMEX

Centrum Odszkodowań i Windykacji Sp. z o.o.
z siedzibą:
40-096 Katowice ul. 3 Maja 10/2

KRS:
0000060177, NIP: 6443098857, REGON: 277638015,
kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł wpłacony w całości
mail: sekretariat@gromex.info tel.: +48 690 163 310 oraz +48 32 411 56 99

Korzystamy z różnych form kontaktu (osobisty w siedzibie Klienta lub e-mail, telefoniczny, skype). W wyjątkowych wypadkach, obsługa może być realizowana w miejscu uprzednio uzgodnionym wspólnie z Klientem.

© 2016 Wszelkie prawa zastrzeżone